دوست دارید چه بازی رو فردا براتون استریم کنم ؟
(37.5%) 3
بازی Battlefield V
(12.5%) 1
بازی Grand Theft Auto V
(37.5%) 3
بازی Shadow of the Tomb Raider
(12.5%) 1
Assassin’s Creed Odyssey
(0%) 0
بازی Sniper Elite 4

تعداد شرکت کنندگان : 8