SAMMS

فارسی ساز بازی ASSASSINS CREED ODYSSEY برای PC

فارسی ASSASSINS CREED ODYSSEY,فارسی بازی ASSASSINS CREED ODYSSEY,فارسی ساز بازی ASSASSINS CREED ODYSSEY,

بازی Odyssey، روایتگر داستان الکسیوس و کاساندرا است که المان‌های نقش‌آفرینی بازی به شما اجازه می‌دهند که خودتان مسیر داستان را مشخص کنید. در طول بازی انتخاب‌هایی پیش روی بازیکنان ق