SAMMS

دانلود بازی Far Cry 3 برای PC

دانلود,بازی,دانلود بازی,PC,دانلود بازی برای PC,Far Cry,دانلود بازی Far Cry برای PC,دانلود بازی Far Cry 3,دانلود بازی Far Cry 3 برای PC,

  فارکرای ۳ همانند نسخه های پیشین دارای یک محیط OpenWorld است.به گفته ی سازندگان ، محیط این بازی ۱۰ برابر از محیط فارکرای ۲ بزرگتر است.محیط بازی از تپه ها و صخره های سنگی ، بوته ها و درخت های سر