SAMMS

فارسی ساز بازی Far Cry New Dawn

فارسی Far Cry New Dawn,فارسی ساز Far Cry New Dawn,فارسی ساز بازی Far Cry New Dawn,

داستان بازی پس از گذشت هفده سال از انفجار اتمی، شهر Hope County از یک ویرانه به سرزمینی سرسبز تبدیل شده است که به سبب تغییرات ایجاد شده در طبیعت، حیوانات و گونه‌های گیاهی جدید با رنگ‌های مخت