SAMMS

فارسی ساز بازی Control Ultimate Edition

فارسی ساز Control Ultimate Edition,فارسی ساز بازی Control Ultimate Edition,فارسی سازی Control Ultimate Edition,

بازی Control روایتگر داستان دختری به‌نام جسی فیدن است که به‌دنبال برادر گمشده خود به درون یک سازمان اسرار آمیز پا میگذارد ، اما وقایع و اتفاقا بازی او را وارد داستان و ماجرایی بزرگ‌تر م