SAMMS

فارسی بازی layers of fear 2

فارسی Layers of Fear 2,فارسی بازی Layers of Fear 2,فارسی ساز Layers of Fear 2,فارسی ساز بازی Layers of Fear 2,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود