SAMMS

فارسی سازی control ultimate edition

فارسی ساز Control Ultimate Edition,فارسی ساز بازی Control Ultimate Edition,فارسی سازی Control Ultimate Edition,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود