SAMMS

فارسی ساز بازی devil may cry 5

فارسی Devil May Cry 5,فارسی ساز Devil May Cry 5,فارسی ساز بازی Devil May Cry 5,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود