SAMMS

فارسی ساز بازی far cry new dawn

فارسی Far Cry New Dawn,فارسی ساز Far Cry New Dawn,فارسی ساز بازی Far Cry New Dawn,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود