SAMMS

فارسی ساز the forest

فارسی بازی The Forest,فارسی ساز The Forest,فارسی ساز بازی The Forest,

سازندگان ترجمه  گروه ترجمه دی ال فاکس و فارسی ساز مدیر پروژه ARezo1992 بخش فنی و بازبینی  ARezo1992 تست ARezo1992 لینک دانلود