SAMMS

فارسی dark souls iii

فارسی Dark Souls III,فارسی ساز Dark Souls III,فارسی ساز بازی Dark Souls III,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود