SAMMS

skyrim برای pc

Skyrim برای PC,فارسی ساز The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary برای PC,فارسی ساز بازی Skyrim,فارسی ساز بازی Skyrim برای PC,فارسی ساز بازی The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary,فارسی ساز بازی The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary برای PC,

سازندگان مدير پروژه و هزینه ها : دی ال فاکسمترجم : تیم فارسی سازتست و بازبيني : تيم فارسی سازتنظیم و فنی : Rezamms_dev با تشکر از: نیما فارسی – رئوف اسدی‌ – امیر