SAMMS

zl1 فرزند قلدر شورلت !کامارو

ZL1 فرزند قلدر شورلت !کامارو,

               پیشرانه Chevrolet Camaro ZL1 متشکل است از یک موتور LSA V8 6.2 لیتری مجهز به سوپرشارژر که قادر است نیرویی برابر با