SAMMS

فارسی بازی shadow of the tomb raider

فارسی بازی Shadow of the Tomb Raider,فارسی ساز Shadow of the Tomb Raider,فارسی ساز بازی Shadow of the Tomb Raider,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود