SAMMS

ضبط و تکرار حرکات موس و کیبرد Mouse and Keyboard Recorder 3.2.0.8

ضبط,تکرار,ضبط و تکرار,ضبط حرکات موس,تکرار حرکات موس,حرکات موس,ضبط و تکرار حرکات موس,ضبط و تکرار حرکات موس و کیبرد,Mouse and Keyboard Recorder,

  Mouse and Keyboard Recorder نرم افزاری است که میتواند تمامی حرکات موس و فعالیت های کیبرد را ذخیره کند و در صورت نیاز همان حرکات را به صورت اتوماتیک در زمان و مکان مشخص تکرار کند. این نرم افزار