SAMMS

فارسی ساز blair witch

فارسی Blair Witch,فارسی ساز Blair Witch,فارسی ساز بازی Blair Witch,فارسی سازBlair Witch,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود