SAMMS

فارسی ساز resident evil 3

فارسی Resident Evil 3,فارسی ساز Resident Evil 3,فارسی ساز بازی Resident Evil 3,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود