SAMMS

فارسی ساز the sinking city

خرید فارسی ساز The Sinking City,دانلود فارسی ساز The Sinking City,رایگان فارسی ساز The Sinking City,فارسی The Sinking City,فارسی ساز The Sinking City,فارسی ساز بازی The Sinking City,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت فارسی ساز مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود