SAMMS

فارسی ساز بازی The Forest برای PC

فارسی بازی The Forest,فارسی ساز The Forest,فارسی ساز بازی The Forest,

فارسی ساز بازی The Forest با همکاری تیم ترجمه فارسی ساز و کاربر nima به صورت رایگان منتشر شد. شما در این بازی به عنوان بازمانده ای از بین مسافران سانحه هوایی خودتان را در یک جنگل راز آلود و