SAMMS

فارسی ساز بازی Devil May Cry 5 برای PC

فارسی Devil May Cry 5,فارسی ساز Devil May Cry 5,فارسی ساز بازی Devil May Cry 5,

داستان بازی حوادث بعد از پایان نسخه قبل را روایت می‌کند و کلیت آن همان چیزی است که در شماره‌های قبل دیده بودیم، ولی فرم روایت تغییر کرده و به شکل اعجاب‌آوری جذاب و تماشایی از کار درآم