SAMMS

فارسی ساز بازی it takes two

فارسی It Takes Two,فارسی ساز It Takes Two,فارسی ساز It Takes Two بازی,فارسی ساز It Takes Two برای کامپیوتر,فارسی ساز بازی It Takes Two,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها: MeysaM مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش:  ARezo1992 بخش فنی و تنظیم:  ARezo1992 لینک دانلود