SAMMS

فارسی ساز بازی Shadow of the Tomb Raider

فارسی بازی Shadow of the Tomb Raider,فارسی ساز Shadow of the Tomb Raider,فارسی ساز بازی Shadow of the Tomb Raider,

داستان بازی دو ماه پس از وقایع Rise of the Tomb Raider جریان دارد و لارا این بار به سراغ سرزمین‌های آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی در شهر مخفی Paititi می‌رود تا ماجراجویی جدیدی را آغاز کند. ا